Obróbka zdjęć

Poniżej prezentuję kilka przykładów mojej obróbki zdjęć ślubnych.

Przesuń myszką linię pionową w lewo lub w prawo, aby zobaczyć zdjęcie po lub przed obróbką.